Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in de motorische ontwikkeling of problemen met  bewegingsvaardigheden. In samenwerking met ouders/verzorgers en eventueel leerkrachten helpt de kinderfysiotherapeut uw kind weer beter te laten functioneren in zijn/haar activiteiten en participatie (zodat het kind bijvoorbeeld weer mee kan spelen met leeftijdsgenootjes op school). Als kinderfysiotherapeut streef ik ernaar dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn zeer divers. Hierbij kunt u denken aan een voorkeurshouding bij zuigelingen, een achterblijvende motorische ontwikkeling, problemen in de grove en/of fijne motoriek, orthopedische problemen, neurologische problemen, tenenlopen, Developmental Coordination Disorder (DCD), autisme spectrum stoornissen (ASS) en motorische schrijfproblemen.

Plagiocephalometrie (PCM)

Wanneer een baby een groot deel van de tijd met zijn hoofdje naar een kant gedraaid ligt, kan er een afplatting van de schedel ontstaan. Plagiocephalometrie is een betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd.
Kinderfysiotherapie heeft, ten opzichte van reguliere zuigelingenzorg, een positief effect op schedelasymmetrie.