Fysiotherapie

De fysiotherapeut is een specialist in het onderzoeken en behandelen van klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Het betreft vaak klachten die u merkt aan uw spieren, banden en/ of gewrichten. Echter de fysiotherapeut is ook expert in begeleiden van mensen voor en na een operatie aan het houding-/ bewegingsapparaat of het weer op peil krijgen van uw conditie tijdens of na een periode van ziekte.

De fysiotherapeut van fysiotherapie Tenney staat garant voor een professionele aanpak van uw klachten.We hanteren geen wachtlijst voor het opstarten van uw behandeling. Wij leveren maatwerk. Maatwerk houdt in dat er naar U wordt gekeken en geluisterd. Bij het stellen van een goede diagnose en het opstellen van een individueel behandelprogramma houden wij rekening met uw functionele gezondheid:

  • persoonlijke en omgevingsfactoren
  • eigen beleving en verwachtingen
  • algemene gezondheid

Verder hebben we nauwe banden met huisartsen en medisch specialisten (orthopeden, neurologen en sportartsen) in de regio. Indien nodig kunnen we u snel en direct in contact brengen met regionale specialisten voor aanvullende diagnostiek.